วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บรรยากาศการอบรมการเขียนเค้าโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2552 ณ.อินเตอร์รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิทางด้านงานวิจัย จากภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีสมาชิกปริญญาโท ภาคพิเศษ เข้ารับการอบรม ของศูนย์การศึกษาจากอิสานตอนล่าง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสังสรรค์สร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างเอกบริหารฯ จากศูนย์ต่าง ๆ ไม่สนุกคงไม่รู้จะว่าไง...ดูได้จากภาพแล้วกัน


ระหว่างทางกลับแวะชมสุสานหอยล้านปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น